Analitički CRM

Analitički CRM


Osnovni pokazatelji (grafikoni)


· Broj lojalnih kupaca

· Ukupan broj izdanih bodova

· Broj bodova u optjecaju

· Broj aktivnih / novih kupaca u intervalima: tjedan, mjesec, kvartal, polugodište, godina

· Godine lojalnosti

· Prosječno trajanje lojalnosti

· Iznos potrošnje u intervalima: tjedan, mjesec, kvartal, polugodištem godina s prikazom: ukupno ili prosječno

· Učestalost kupovine u intervalima: tjedan, mjesec, kvartal, polugodištem godina s prikazom: ukupno ili prosječno


backoffice1-1501506259.jpg

Analiza kampanja (grafikoni)


- Iskorišteni/neiskorišteni kuponi (grafikon) za sve ili odabrane kampanje

- Potrošnja za vrijeme trajanja kampanje/kampanja

  •  Ukupna potrošnja vs. Potrošnja s kuponom

· Broj kupovina za vrijeme trajanja kampanje/kampanja

  •  Ukupan broj kupovina vs. Broj kupovina s kuponom


RFM analiza (grafikoni)


- Odabir segmentacije na dan

· Segmentacija kupaca prema monetarnoj vrijednosti, recentnosti i frekventnosti (bubble dijagram)

· Očekivana monetarna vrijednost prema recentnosti i frekventnosti kupaca (bubble dijagram)

· Za svaki odabrani krug (Bubble) brojčane vrijednosti i detaljniji prikaz u stupčastom dijagramu za

  • Recentnost
  • Frekventnost
  • Monetarnu vrijednost
  • Demografski podatci (grafikon)

-Kupci po spolu

-Kupci po dobnim skupinama

-Kupci po regijama


Backoffice


Demografski podatci (grafikoni)


·Kupci po spolu

·Kupci po dobnim skupinama

·Kupci po regijama

 

Analitika bodova  (tablični prikaz)


·Mjesečno

·Izdano ukupno bodova

·Iskorišteno bodova

· Filtriranje po stupcima


Analize po prometu


Mogućnost razvoja sučelja za automatski prihvat ili učitavanje predefinirane strukture i sadržaja datoteke (csv/xls) u Loyalty program za potrebe izrade izvješća sa svim postojećim atributima prodane robe i usluga.             

                                                    

                                                upitprezentacija-1501582670.png